Przekaż 1% podatku dla naszych podopiecznych KRS 0000154454 z dopiskiem: Schronisko Sopot

plakat gazety i zwirek_edited-1plakat tequilla okplakat mars_ok_edited-1plakat lolo_edited-1plakat babel_edited-2

Uwaga miłośnicy i sympatycy naszego schroniska !

Wielka prośba o karmę dla naszych podopiecznych (psów i kotów) z zaburzeniami przewodu pokarmowego (GASTRO) oraz karmę dla alergików (HYPOALERGENIC).

Z góry serdecznie dziękuję.

 

Misia

misiaMisia to filigranowa, buro-biała kotka, która już od drugiego miesiąca swojego życia obserwowała świat wyłącznie zza krat schroniskowej kociarni. Szczęściem, po ponad pięciu latach (!) spędzonych w zamknięciu, trafiła do domu tymczasowego, by tam od nowa nauczyć się żyć, pojąć zasady panujące w mieszkaniu oraz odpocząć od codziennej niepewności o bezpieczne jutro. Z początku spłoszona i zdezorientowana, ulokowała się głęboko pod łóżkiem i wodziła za opiekunami wzrokiem pełnym przerażenia. Po kilku tygodniach dała się jednak przekonać, że nie spotka jej tu nic niedobrego, i zmieniła miejsce bytowania spod łóżka – na łóżko. Choć wciąż nieufna wobec obcych, Misia prędko ośmieliła się do tymczasowych opiekunów, którym przyzwala na głaskanie, przytulanie i których z radością wita, gdy wracają do domu po pracy. Jako kotka drobnej budowy, wrażliwa na czynniki zewnętrzne, powinna trafić do domu niewychodzącego, który zatroszczy się o jej kruche zdrowie i delikatną psychikę. Misia jest wysterylizowana i przeszła zabieg usunięcia zębów – ich brak nie przeszkadza jej jednak w normalnym funkcjonowaniu. Teraz, zdrowa, odrobaczona, oswojona z domowymi warunkami, niecierpliwie wyczekuje swojej szansy na bezpieczne, kochające schronienie do końca jej dni.

Międzynarodowy Dzień Kota

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota zapraszamy wszystkich miłośników kotów do schroniska. Na nowych właścicieli czeka 55 pięknych kotów.

plakat wolontariat_szkolenie marzecWszystkich kandydatów na wolontariuszy zapraszamy 03 marca 2016 na godz. 17.30 do schroniska na szkolenie.

Drodzy przyjeciele!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego : KRS 0000154454

Pragniemy podziękować wszystkim  za darowizny oraz 1 % podatku dochodowego. Wszystkie środki przeznaczyliśmy na poprawę warunków bezdomnych zwierząt w naszym schronisku. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych za uzyskaną pomoc w 2015 roku.

W 2016 roku prosimy również o wsparcie, to dzięki Państwa pomocy staramy się stworzyć naszym psom i kotom warunki zbliżone do domowych.

Zdrowych i Pogodnych Świat Bożego Narodzenia życzą pracownicy Schroniska wraz z Podopiecznymi.

Kalendarz 2016

kalendarz koci_kalendarz psi_edited-1Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków naszego schroniska do pobierania  w formie datku kalendarzy na 2016 rok z naszymi zwierzętami. Uzyskany dochód w całości przeznaczymy na pomoc naszym podopiecznym.

Lekarz weterynarii

Zarząd Oddziału w Sopocie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze weterynaryjnej i nadzorze sanitarnym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Schronisko posiada zarejestrowany Gabinet Weterynaryjny, w którym pracujący lekarz będzie wykonywał czynności określone w złączniku nr 1. w stałych wizytach 4 razy w tygodniu po 3 godziny oraz udzielanie pomocy zwierzętom doprowadzonym do Schroniska lub w nim przebywającym, w przypadkach wymagających natychmiastowych interwencji lekarza.

Ofertę z podaniem oferowanej miesięcznej kwoty brutto prosimy o składanie do 04 grudnia 2015 roku w biurze Schroniska przy ul. 1 Maja 32 w Sopocie.

 

Zał. nr 1

 

Zakres zadań Lekarza Weterynarii

 

 1. Nadzór sanitarno weterynaryjny nad zwierzętami i pomieszczeniami Schroniska, łącznie z opracowywaniem instrukcji w tym zakresie.

 2. Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.

 3. Zwalczanie u zwierząt przebywających w schronisku pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych

 4. Badania wstępne zwierząt przybywających do Schroniska.

 5. Badania okresowe zwierząt przebywających w Schronisku, wg harmonogramu.

 6. Diagnozowanie i leczenie chorych zwierząt oraz wykonywanie zabiegów operacyjnych.

 7. Kierowanie zwierząt na badanie specjalistyczne.

 8. Usypianie zwierząt nieuleczalnie chorych i cierpiących oraz agresywnych.

 9. Sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku.

 10. Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej w szczególności:

- książki leczenia zwierząt w formie papierowej i elektronicznej,

- książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,

- dokumentację obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi w formie papierowej i elektronicznej.

- rejestru szczepień p/wściekliźnie.

 1. Ustalania diet pokarmowych dla zdrowych i chorych zwierząt.

 2. Udzielanie pomocy zwierzętom doprowadzonym do Schroniska lub w nim przebywającym, w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji lekarza.

 3. Zakup leków i szczepionek oraz innych środków niezbędnych do leczenia zwierząt w schronisku.

 4. Pracujący w Schronisku, w ramach nin. Umowy, Lekarz Weterynarii zobowiązany jest do:

  1. bieżącej współpracy i uzgodnień z Kierownikiem Schroniska,

  2. przestrzegania obowiązującego Regulaminu Schroniska, przepisów wewnętrznych oraz poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.

  3. przestrzegania kalendarza szczepień profilaktycznych, szczepień p/wściekliźnie oraz ochrony zwierząt przed pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi.