Przekaż 1% podatku dla naszych podopiecznych KRS 0000154454 z dopiskiem: Schronisko Sopot

Misia

misiaMisia to filigranowa, buro-biała kotka, która już od drugiego miesiąca swojego życia obserwowała świat wyłącznie zza krat schroniskowej kociarni. Szczęściem, po ponad pięciu latach (!) spędzonych w zamknięciu, trafiła do domu tymczasowego, by tam od nowa nauczyć się żyć, pojąć zasady panujące w mieszkaniu oraz odpocząć od codziennej niepewności o bezpieczne jutro. Z początku spłoszona i zdezorientowana, ulokowała się głęboko pod łóżkiem i wodziła za opiekunami wzrokiem pełnym przerażenia. Po kilku tygodniach dała się jednak przekonać, że nie spotka jej tu nic niedobrego, i zmieniła miejsce bytowania spod łóżka – na łóżko. Choć wciąż nieufna wobec obcych, Misia prędko ośmieliła się do tymczasowych opiekunów, którym przyzwala na głaskanie, przytulanie i których z radością wita, gdy wracają do domu po pracy. Jako kotka drobnej budowy, wrażliwa na czynniki zewnętrzne, powinna trafić do domu niewychodzącego, który zatroszczy się o jej kruche zdrowie i delikatną psychikę. Misia jest wysterylizowana i przeszła zabieg usunięcia zębów – ich brak nie przeszkadza jej jednak w normalnym funkcjonowaniu. Teraz, zdrowa, odrobaczona, oswojona z domowymi warunkami, niecierpliwie wyczekuje swojej szansy na bezpieczne, kochające schronienie do końca jej dni.

Międzynarodowy Dzień Kota

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota zapraszamy wszystkich miłośników kotów do schroniska. Na nowych właścicieli czeka 55 pięknych kotów.

plakat wolontariat_szkolenie marzecWszystkich kandydatów na wolontariuszy zapraszamy 03 marca 2016 na godz. 17.30 do schroniska na szkolenie.

Drodzy przyjeciele!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego : KRS 0000154454

Pragniemy podziękować wszystkim  za darowizny oraz 1 % podatku dochodowego. Wszystkie środki przeznaczyliśmy na poprawę warunków bezdomnych zwierząt w naszym schronisku. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych za uzyskaną pomoc w 2015 roku.

W 2016 roku prosimy również o wsparcie, to dzięki Państwa pomocy staramy się stworzyć naszym psom i kotom warunki zbliżone do domowych.

Zdrowych i Pogodnych Świat Bożego Narodzenia życzą pracownicy Schroniska wraz z Podopiecznymi.

Kalendarz 2016

kalendarz koci_kalendarz psi_edited-1Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków naszego schroniska do pobierania  w formie datku kalendarzy na 2016 rok z naszymi zwierzętami. Uzyskany dochód w całości przeznaczymy na pomoc naszym podopiecznym.

Lekarz weterynarii

Zarząd Oddziału w Sopocie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze weterynaryjnej i nadzorze sanitarnym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Schronisko posiada zarejestrowany Gabinet Weterynaryjny, w którym pracujący lekarz będzie wykonywał czynności określone w złączniku nr 1. w stałych wizytach 4 razy w tygodniu po 3 godziny oraz udzielanie pomocy zwierzętom doprowadzonym do Schroniska lub w nim przebywającym, w przypadkach wymagających natychmiastowych interwencji lekarza.

Ofertę z podaniem oferowanej miesięcznej kwoty brutto prosimy o składanie do 04 grudnia 2015 roku w biurze Schroniska przy ul. 1 Maja 32 w Sopocie.

 

Zał. nr 1

 

Zakres zadań Lekarza Weterynarii

 

 1. Nadzór sanitarno weterynaryjny nad zwierzętami i pomieszczeniami Schroniska, łącznie z opracowywaniem instrukcji w tym zakresie.

 2. Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.

 3. Zwalczanie u zwierząt przebywających w schronisku pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych

 4. Badania wstępne zwierząt przybywających do Schroniska.

 5. Badania okresowe zwierząt przebywających w Schronisku, wg harmonogramu.

 6. Diagnozowanie i leczenie chorych zwierząt oraz wykonywanie zabiegów operacyjnych.

 7. Kierowanie zwierząt na badanie specjalistyczne.

 8. Usypianie zwierząt nieuleczalnie chorych i cierpiących oraz agresywnych.

 9. Sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku.

 10. Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej w szczególności:

- książki leczenia zwierząt w formie papierowej i elektronicznej,

- książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,

- dokumentację obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi w formie papierowej i elektronicznej.

- rejestru szczepień p/wściekliźnie.

 1. Ustalania diet pokarmowych dla zdrowych i chorych zwierząt.

 2. Udzielanie pomocy zwierzętom doprowadzonym do Schroniska lub w nim przebywającym, w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji lekarza.

 3. Zakup leków i szczepionek oraz innych środków niezbędnych do leczenia zwierząt w schronisku.

 4. Pracujący w Schronisku, w ramach nin. Umowy, Lekarz Weterynarii zobowiązany jest do:

  1. bieżącej współpracy i uzgodnień z Kierownikiem Schroniska,

  2. przestrzegania obowiązującego Regulaminu Schroniska, przepisów wewnętrznych oraz poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.

  3. przestrzegania kalendarza szczepień profilaktycznych, szczepień p/wściekliźnie oraz ochrony zwierząt przed pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Racuch już w domu

Wszystkim ofiarodawcom specjalistycznej karmy dla Racucha składamy serdeczne podziękowania. Racuch znalazł już nowy dom.

Technik weterynarii

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie zatrudni technika weterynarii lub lekarza weterynarii na stanowisko inspektora . Szczegółowe informacji pod nr tel. 58 5512457.

Dzień Otwarty Schroniska

Z okazji Miesiąca Dobroci dla Zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Sopocie i wolontariusze zapraszają w niedzielę (11.10.2015) w godz. 12.00-15.30 wszystkich miłośników zwierząt do Schroniska. Będziemy prowadzić zbiórkę koców i niepotrzebnej pościeli dla naszych podopiecznych. Przed schroniskiem spotkacie naszych wolontariuszy, którzy będą zbierać datki na aranżację pomieszczeń dla zwierząt przed zimą. Za okazane wsparcie dla zwierząt czeka na Państwa miła niespodzianka.