Przekaż 1% podatku dla naszych podopiecznych KRS 0000154454 z dopiskiem: Schronisko Sopot

Drodzy przyjeciele!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego : KRS 0000154454

Pragniemy podziękować wszystkim  za darowizny oraz 1 % podatku dochodowego. Wszystkie środki przeznaczyliśmy na poprawę warunków bezdomnych zwierząt w naszym schronisku. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych za uzyskaną pomoc w 2015 roku.

W 2016 roku prosimy również o wsparcie, to dzięki Państwa pomocy staramy się stworzyć naszym psom i kotom warunki zbliżone do domowych.

Zdrowych i Pogodnych Świat Bożego Narodzenia życzą pracownicy Schroniska wraz z Podopiecznymi.

Kalendarz 2016

kalendarz koci_kalendarz psi_edited-1Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków naszego schroniska do pobierania  w formie datku kalendarzy na 2016 rok z naszymi zwierzętami. Uzyskany dochód w całości przeznaczymy na pomoc naszym podopiecznym.

Lekarz weterynarii

Zarząd Oddziału w Sopocie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze weterynaryjnej i nadzorze sanitarnym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. Schronisko posiada zarejestrowany Gabinet Weterynaryjny, w którym pracujący lekarz będzie wykonywał czynności określone w złączniku nr 1. w stałych wizytach 4 razy w tygodniu po 3 godziny oraz udzielanie pomocy zwierzętom doprowadzonym do Schroniska lub w nim przebywającym, w przypadkach wymagających natychmiastowych interwencji lekarza.

Ofertę z podaniem oferowanej miesięcznej kwoty brutto prosimy o składanie do 04 grudnia 2015 roku w biurze Schroniska przy ul. 1 Maja 32 w Sopocie.

 

Zał. nr 1

 

Zakres zadań Lekarza Weterynarii

 

 1. Nadzór sanitarno weterynaryjny nad zwierzętami i pomieszczeniami Schroniska, łącznie z opracowywaniem instrukcji w tym zakresie.

 2. Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.

 3. Zwalczanie u zwierząt przebywających w schronisku pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych

 4. Badania wstępne zwierząt przybywających do Schroniska.

 5. Badania okresowe zwierząt przebywających w Schronisku, wg harmonogramu.

 6. Diagnozowanie i leczenie chorych zwierząt oraz wykonywanie zabiegów operacyjnych.

 7. Kierowanie zwierząt na badanie specjalistyczne.

 8. Usypianie zwierząt nieuleczalnie chorych i cierpiących oraz agresywnych.

 9. Sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku.

 10. Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej w szczególności:

- książki leczenia zwierząt w formie papierowej i elektronicznej,

- książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,

- dokumentację obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi w formie papierowej i elektronicznej.

- rejestru szczepień p/wściekliźnie.

 1. Ustalania diet pokarmowych dla zdrowych i chorych zwierząt.

 2. Udzielanie pomocy zwierzętom doprowadzonym do Schroniska lub w nim przebywającym, w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji lekarza.

 3. Zakup leków i szczepionek oraz innych środków niezbędnych do leczenia zwierząt w schronisku.

 4. Pracujący w Schronisku, w ramach nin. Umowy, Lekarz Weterynarii zobowiązany jest do:

  1. bieżącej współpracy i uzgodnień z Kierownikiem Schroniska,

  2. przestrzegania obowiązującego Regulaminu Schroniska, przepisów wewnętrznych oraz poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.

  3. przestrzegania kalendarza szczepień profilaktycznych, szczepień p/wściekliźnie oraz ochrony zwierząt przed pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Racuch już w domu

Wszystkim ofiarodawcom specjalistycznej karmy dla Racucha składamy serdeczne podziękowania. Racuch znalazł już nowy dom.

Technik weterynarii

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie zatrudni technika weterynarii lub lekarza weterynarii na stanowisko inspektora . Szczegółowe informacji pod nr tel. 58 5512457.

Dzień Otwarty Schroniska

Z okazji Miesiąca Dobroci dla Zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Sopocie i wolontariusze zapraszają w niedzielę (11.10.2015) w godz. 12.00-15.30 wszystkich miłośników zwierząt do Schroniska. Będziemy prowadzić zbiórkę koców i niepotrzebnej pościeli dla naszych podopiecznych. Przed schroniskiem spotkacie naszych wolontariuszy, którzy będą zbierać datki na aranżację pomieszczeń dla zwierząt przed zimą. Za okazane wsparcie dla zwierząt czeka na Państwa miła niespodzianka.

Uwaga Miłośnicy Zwierząt !

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zwierząt:

  na Mszę Św. w dniu 04.10.15/niedziela/ na godz. 16,30 do Kościoła pw. Św. Bernarda w Sopocie-wraz ze zwierzętami.

do schroniska, na przyszłych właścicieli czekają piękne pieski i śliczne kotki

Apel o pomoc dla kota Racucha

racuchZwracamy się z prośbą do wszystkich sympatyków i przyjaciół naszego schroniska o pomoc w zakupie karmy dla kota Racucha, który choruje na niewydolność nerek. Kocisko potrzebuje karmy weterynaryjnej Renal, suchej oraz saszetek z tej samej linii leczniczej. Za pomoc z góry dziękujemy, wiemy, że na Państwa dobre serce i odzew na ten apel nasi podopieczni zawsze mogą liczyć.

Dziękujemy w imieniu Racuszka miłemu Panu, który 18 września zaopatrzył go w 4 kg suchej karmy Renal i 12 puszek.

UWAGA !!!

Kandydatów na wolontariuszy zapraszamy w dniu 22 września na godz. 17 do schroniska na szkolenie zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.